Aktuality

Prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc.

Prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc.
15.04.2021

Pan profesor vystudoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové kde promoval v roce 1959. Ihned po promoci nastoupil do Vojenské nemocnice v Bratislavě. Od roku 1962 pracoval deset let jako lékař ve Vojenské nemocnici v Terezíně. V roce 1972 nastoupil do ÚVN, kde se ve velmi krátké době (v roce 1976) stal primářem oddělení čelistní chirurgie. Od roku 1997 až do dnes pracuje ve Stomatologické klinice VFN v Praze a zároveň v roce 2019 nastoupil na kliniku Innova Stoma. Stál zároveň u zrodu implantologie v ČR, kdy v roce 1974 provedl první moderní implantologickou operaci. Specializuje se na ústní, obličejovou a čelistní chirurgii. Pan profesor zároveň přednáší na odborných společnostech v ČR i zahraničí. Je dlouholetým funkcionářem Čestné rady České stomatologické komory. Je nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v r. 2013. Od r. 2006 vykonává funkci prezidenta České společnosti pro implantologii, k jejímuž zrodu aktivně přispěl jako jeden z průkopníků tohoto oboru ještě v někdejším Československu. V lednu 2018 obdržel čestnou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za celoživotní práci v oblasti stomatologie a ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Když se nevěnuje pacientům, je možné jej potkat s fotoaparátem v ruce, při aktivní pěší turistice po České republice nebo při poznáváních cizích krajin.

Další aktuality

Objednejte se k zubaři s celou rodinou

Možnosti platby